Quantcast
Channel: Labās prakses analīze organizācijas attīstībai.
Viewing all articles
Browse latest Browse all 3

Labas prakses analīze organizācijas attīstībai - 3

0
0

Interešu grupa "Labas prakses analīze organizācijas attīstībai" 2014.gada otrajā pusē tikās trīs reizes - 23.septembrī, 28.oktobrī un 1.decembrī.
Vidēji katrā tikšanās reizē piedalījās 10 dalībnieki, kas arī veido grupas kodolu.
Tikšanās reizēs tika apskatīti sekojoši EFQM modeļa kritēriji:
- 23.septembrī "Darbinieki";
- 28.oktobrī "Vadība un stratēģija";
- 1.decembrī "Rezultāti".

Interešu grupas vadītāja Vanda Vaščenkova demonstrēja gan prezentācijas par dažādām metodēm, gan iesaistīja dalībniekus aktīvās diskusijās, kuru laikā tika izskatīti arī praktiski piemēri no dalībnieku pieredzes. 


Interešu grupas darbība notiek projekta "Ar labu pārvaldību par ilgtspējīgu attīstību" 2.aktivitātes "Interešu grupas darbības nodrošināšana labas pārvaldības principu popularizēšanai un līdzdalības iespēju veicināšanai" ietvaros
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija

fonds


Viewing all articles
Browse latest Browse all 3

Latest Images

Trending Articles